Prihláška / 2018

  • Po odoslaní prihlášky (hneď pod textom) treba do 24 hodín uhradiť poplatok za kemp na číslo účtu uvedené na prihláške!!! V prípade, že kemp hradí niekto iný, prosím uvádzajte meno dieťaťa do poznámky platiteľa. Do siedmich pracovných dní od zaplatenia dostanete potvrdenie o zaradení do campu mailom. V prípade 2 a viacerých prihlášok, treba každú prihlašku vypísať a poslať zvlášť na každé jedno dieťa.
  • Čestné prehlásenie ktoré treba doniesť s fotokópiou preukazu poistenca stiahnete tu!
  • Prosíme rodičov aby ráno na camp priniesli: čestné prehlásenie, prefotená kartička poistenca a potvrdenie od lekára (nie staršie ako 3 dni).

Spôsob platby za všetky tábory: bankovým prevodom na č. účtu: 2621013583/1100
Variabilný symbol (VS): rodné číslo dieťaťa; Poznámka platiteľa: termín kempu.

Podmienky nástupu na tábor

– Úhrada poplatku za tábor v plnej výške bankovým prevodom do 24 hodín od odoslania záväznej prihlášky
– Predlohu potvrdenia od lekára si môžete stiahnuť kliknutím sem
– Čestné prehlásenie ktoré treba doniesť s fotokópiou preukazu poistenca stiahnete tu

– Dieťa by malo mať so sebou: pohár, šiltovku, príp. tenisovú raketu.
– Čestné prehlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni dá sa vyplniť aj u nás) a prefotená kartička poistenca.Dá sa prefotiť aj u nás.

STORNO PODMIENKY

a) Pri zrušení účasti 5- 10 dní pred termínom nástupu na tábor -20% z ceny
b) Pri zrušení účasti menej ako 5 dní pred nástupom na tábor -50% z ceny
c) Pri zrušení účasti v deň nástupu na tábor -100% z ceny. Možnosť dohody o náhradníkovi. V odôvodnených prípadoch zachovávame individuálny prístup.
d) V prípade, že dieťa bude z táboru vylúčené kvôli zlému chovaniu, peniaze rodičom nebudú vrátené.

Objednávateľ:

Show/Hide Details
  • začiatočník mierne pokročilý pokročilý
  • 09.07. – 13.07. 2018 16.07. – 20.07. 2018 30.07. – 03.08. 2018 06.08. – 10.08. 2018 13.08. – 17.08. 2018 20.08. – 24.08. 2018
  • Pre dieťa si budem chodiť v čase do 17:15 OSOBNE! Dovoľujem, aby bolo dieťa ODOVZDANÉ v čase do 17:15 mnou poverenej osobe! Súhlasím, aby moje dieťa odišlo v čase do 17:15 z kempu SAMOSTATNE!
  • Áno Nie
  • Vlastná skúsenosť Ústne podanie Facebook Instagram www.toptenis.sk www.tabory.sk Iné
  • dieťa ide prvýkrát druhýkrát tretíkrát viac ako trikrát
  • Áno Nie


Registračné poplatky


You must select at least one item!


Total
Sponzori