Nezisková organizácia Top tenis, n.o.

Ďakujeme,

vám všetkým, ktorí ste nám prispeli 2 % z Vašich daní v roku 2016. Vyzbierané finančné prostriedky boli využité pre zlepšenie práce s Vašimi deťmi a kúpou:

 • oprava nahrávacieho stroja
 • tréningových pomôcok
 • tenisových rakiet
 • loptičiek
 • cien pre deti
 • organizovanie turnajov v TT

 

V prípade, že prispejete Vy alebo Vaši známi z 2% na Toptenis N.O. nejakou sumou napr. 100 Eur, 50% z danej sumy Vám bude odpočítané z tenisových kurzov z campov 2017. Minulý rok využilo viac ako 50% rodičov TopTenisu. Stačí poslať oskenovanú kópiu daňového priznania na toptenis@nextra.sk, alebo zastupca.toptenis@gmail.com s menom Vášho dieťaťa a tenis bude mať Vaša ratolesť v roku 2016  podstatne lacnejší.


Nezisková organizácia: Top Tenis, n.o.

ICO: 37925075

DIC: 2022514824

Adresa: Laténska 35, 851 10 Bratislava 59

Číslo účtu: 2661030003/1100

POZOR!

Treba zaškrtnúť aby bolo zverejnené meno prispievateľa, aby sme to vedeli identifikovať a priradiť. Nebudeme vidieť sumu, len meno preto je to dôležité, bez toho nebude uznaná zľava, nakoľko nebudeme vedieť od koho bude príspevok.

 

 

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste ZAMESTNANEC

 1. Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2017) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2017 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

 1. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2017 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka:

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.


Sponzori