Členstvo

– je povinné pre každého kto trénuje v Top Tenise.

Členstvo sa platí na celý rok, vždy pred začiatkom letnej sezóny, alebo u nových žiakov pri prihlásení a je podmienkou pre zápis.

Každý člen s riadne zaplateným členským preukazom má nárok na:

 •  zúčastňovanie sa na akciách organizovaných Top Tenisom
 •  pre rodičov detí, ktoré hrajú v Top Tenise, absolvovanie súťaží na turnajoch pre deti zdarma 8-9.6, 21-22.9, 14.12 + akcie (organizácia, pitný režim, občerstvenie, shop za Babysky)
 • nahrávanie na videokameru ( platí na kempoch)
 • nahrávací stroj k dispozícii pri tréningu (platí na kempoch)
 • meranie rýchlosti úderov špeciálnym meračom ( platí na kempoch)
 • 10 Eur zľava na normálne kempy, 10 Eur zľava na superintenzívne kempy
 •  10 Eur zľava na golfové kempy
 • smskové informácie o Toptenisových akciách, informácie o náhradných hodinách, o platbách
 • poradenstvo pri výbere rakety a športového vybavenia od firmy ProKennex
 • absolvovanie polročnej lyžovačky so zľavou
 • nové športové technické náradie, možnosť sledovať videokazety, dvd s tenisovou technikou
 • krásne ceny od McDonald´s a nových  reklamných partnerov Top Tenisu Pepsi cola, Ikar, Aulandia, Ski centrum Donovaly
 • možnosť vyhrať rodinnú dovolenku na Slovensku v hodnote 830 EUR od firmy Gestus, Pss, Dema, Sky Europe
 • možnosť pre najlepších z 3 turnajov vo veku od 5-8 rokov získať štipendium 50% zľava na leto a 30% zľava na zimu v roku 2011-2012
 • pre súrodencov ponúkame zľavu na druhý členský preukaz 50% z ceny ČP pre mladšieho súrodenca
 • dospelí, ktorých dieťa hrá v Toptenise má členstvo zdarma

CENY ČLENSKÝCH PREUKAZOV – 2013

Vek

Cena v Eur / rok 2013/2014

Cena po absolvovaní Baby fun

4 – 6 rokov

33

17

6 – 7 rokov

33

8 – 10 rokov

33

11 – 14 rokov

66

Rebríček pre deti nad 10 rokov – Interný Davis cup

85

– pre deti ktoré hrajú družstvá

Prípravka HTO

33

HTO – nový žiak

50

možnosť zisku 33Eur grantu pre najlepšieho

HTO – žiak, ktorý bude absolvovať HTO  turnaje

50

možnosť získať 30 – 50% štipendia pre najlepšieho

Dospelí:
Ženy, ktoré v TT trénujú tenis – Liga rodičov

20

Muži, ktorí trénujú tenis v TT – Liga rodičov

20

 
– platba sa uskutočňuje bankovým prevodom na číslo účtu 2626013582/1100. Ak ste u nás trénovali v minulom roku, tak použte svoj starý variabilný symbol. Ak ste u nás prvý rok, var. symb. Vám bude prirdelený. Do poznámky platiteľa treba uviesť meno dieťaťa.

Členský preukaz musí mať každé dieťa, ktoré hráva v Toptenise od 1. 5.

Členský preukaz je platný vždy od 1. 5.  do 1. 5. nasledujúceho roku.

 


Sponzori