Tenisový rast

Babyfuník (2-3 roky)
Babyfuník je určený pre deti na zlepšenie lokomočných pohybov, skákanie, lezenie, behanie, pohyb spojený s hudbou, skoky na trampolíne, odrážadlo, hry s loptou, skákací hrad.
V skupine je maximálne 5 detí.

Baby fun (3-5 rokov)
Je určený pre deti od troch do päť rokov. Tréningy bývajú jedenkrát alebo dvakrát do týždňa po šesťdesiat minút. V skupine je maximálne päť až šesť detí.
Deti sa učia hravou formou jazdiť na kolobežke, bicykli a detskej motorke, zvládať loptové hry. Deťom sa zlepšia základné lokomočné pohyby a koordinačné schopnosti. Baby fun je vstupnou bránou do sveta tenisu. Deti, ktoré Baby fun absolvujú, dostanú 50% zľavu na členský preukaz v Top Tenise a tie deti, ktoré dovŕšia vek 4 – 5 rokov sa už môžu zúčastniť kempov v lete, viď Baby fun campy.

Francúzky minitenis (4-5 rokov)
– 2 x 60 minút;
– pálkový tenis, prekážkové dráhy, gymnastika, loptové hry, všetko hravou formou

5 – 6 rokov
Výuka pálkového tenisu na malom dvorci, hádzanie loptou, cit pre odraz lopty, výuka forehandu a backhandu, výber do HTO

7 – 10 rokov
Výber najšikovnejších detí do HTO, smerom k závodnému tenisu, výuka tenisu s raketou so skrátenou rúčkou, forehand, backhand, servis, smeč, voleje

10 rokov a viac
Pre tých, ktorých tenis baví naďalej, zabezpečíme registráciu v Slovenskom tenisovom zväze, a deti majú možnosť hrať v družstve mladších, starších žiakov a dorastencov Top Tenisu turnaje v Bratislave a na Slovensku, účasť v R rebríčku Top Tenis, detský davis Cup družštiev a TEENAGE CUP

18 rokov a     viac
Môžu sa stať trénermi v Top Tenise.


Sponzori