Tenisová trieda

Ponuka pre deti z I. ročníkov zo ZŠ Dubová a ZŠ Červený kríž pre záujmovú činnosť – tenis-2 a vyššie ročníky  na mesiac

– podľa pohybových testov (koniec apríla, začiatok mája) vyberieme najtalentovanejšie deti
– 3x do roka testy, na ktorých môžu byť aj rodičia
– možnosť absolvovať turnaje v Top Tenise zdarma
– možnosť platenia si individuálnych hodín v tenisovej škole Top Tenis
– možnosť absolvovať letné kempy v tenisovej škole Top Tenis

Tenisová škola ponúka:
2x tenis + 1x kondičný tréning -, október, november,december-

/4-6 detí natrénera/predbežná suma 29Eur na mesiac-platí sa 3 mesačne
-2xtenis+1x kondičný tréning -Jan,februar,marec -suma 29 Eur-mesačne-platí sa 3 mesačne
-2xtenis+1xkondičný trening -apríl,maj,jun-suma 29 Eurmesačne-platí sa 3 mesačne

 

Tenisovú záujmovú činnosť bude viesť trénerka I. triedy s diplomom – A licenciou, držiteľka certifikátu od Van der Meera, Alexandra Vyparinová + tréneri Top Tenisu


Sponzori