Nezisková organizácia Top tenis, n.o.

2%

Darujte svoje 2% z daní TopTenisu

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nám prispeli 2 % z Vašich daní v minulých rokoch.

Vyzbierané finančné prostriedky boli využité pre zlepšenie práce s Vašimi deťmi:

  • oprava nahrávajúceho stroja
  • kúpa tenisových rakiet na požičanie
  • kúpa nových loptičiek
  • zaobstaranie nových cien pre deti
  • organizovanie turnajov v TT
  • nákup materiálu na campy

Prispením 2% získate nasledujúce výhody:

Uprednostenenie detí pri zápisoch

Voľné vstupy na turnaje v NTC

Zľavnené vstupné na exibície v NTC

Zľava na letné kempy

Uplatnite si svoju zľavu!

V prípade, že prispejete Vy alebo Vaši známi z 2% na Toptenis,N.O. nejakou sumou napr. 100 Eur, 50% z danej sumy Vám bude odpočítané z tenisových kurzov, z campov 2022.

Minulý rok využilo viac ako 50% rodičov TopTenisu. Stačí poslať oskenovanú kópiu daňového priznania na toptenis@nextra.sk, alebo s menom Vášho dieťaťa a tenis bude mať Vaša ratolesť v roku 2022  podstatne lacnejší.

Údaje pre 2%

Kontaktné údaje:

Nezisková organizácia: Toptenis,N.O

IČO: 37925075

DIČ: 20225514024

Adresa: Latenská 35,85110 Bratislava-Rusovce

Číslo účtu: SK2811000000002621013583

Podrobný návod, ako postupovať

Postup pri 2%

POZOR!

Treba zaškrtnúť aby bolo zverejnené meno prispievateľa, aby sme to vedeli identifikovať a priradiť. Nebudeme vidieť sumu, len meno preto je to dôležité, bez toho nebude uznaná zľava, nakoľko nebudeme vedieť od koho bude príspevok.Pozor u zamestnávateľa treba poslať potvrdenie o zaplatení dane spolu s tlačivom 2%.

 

Vyplnené vyhlásenie pre fyzickú osobu

 

 

Vyhlásenie pre s.r.o.

 

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste ZAMESTNANEC

Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2022) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Najneskôr do 30. 4. 2022 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2022 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámka:

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.