Polročný kemp

Polročný kemp

Tu nájdete informácie a prihlasovací formulár ku polročnému kempu

Polročný kemp sa koná 1.2.2021(jeden deň) od rána 8.00 do večera 16:30   

Na programe sú 3 hodiny tenisu pod vedením Mira Beleša(bývalý tréner D. Hantuchovej) a Andyho, loptové a spoločenské hry či korčuľovanie,geochoaching

Bude zabezpečená celodenná strava (desiata, obed, olovrant) a pitný režim

Prihlasovanie je možné len do 30.1.2021

CENA: 45 EUR (súrodenci 40 EUR, kamarát 5 EUR zľava po odporúčaní) zostávajú len 3 miesta!

Polročný kemp

Prihláška na polročný kemp

(položky označené * sú povinné!)

Meno a priezvisko rodiča (zák. zástupcu):*

Presná adresa bydliska:*

Tel. číslo (uvádzať v tvare 0905/380001)*

Váš e-mail*

Kontakt na ďalšiu blízku osobu (meno, tel. číslo):*

Meno a priezvisko dieťaťa:*

Vek dieťaťa:*

Dátum narodenia:*

Rodné číslo dieťaťa:*

Kontakt na dieťa (ak má tel. číslo alebo mail, inak neuvádzať)

Úroveň tenisu dieťaťa:*

Typ kempu:*


Trénuje dieťa v TopTenise?

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom tábore?

Koľký krát ste na našom campe?