Registrácia letny kemp

Registračný formulár

Registrácia na Letné kempy

  • Po odoslaní prihlášky (hneď pod textom) treba do 24 hodín uhradiť poplatok za kemp na číslo účtu uvedené na prihláške!!! V prípade, že kemp hradí niekto iný, prosím uvádzajte meno dieťaťa do poznámky platiteľa. Do siedmich pracovných dní od zaplatenia dostanete potvrdenie o zaradení do campu mailom. V prípade 2 a viacerých prihlášok, treba každú prihlašku vypísať a poslať zvlášť na každé jedno dieťa.
  • Čestné prehlásenie ktoré treba doniesť s fotokópiou preukazu poistenca stiahnete tu!
  • Prosíme rodičov aby ráno na camp priniesli: čestné prehlásenie, prefotená kartička poistenca a potvrdenie od lekára (nie staršie ako 3 dni).

Spôsob platby za všetky tábory: bankovým prevodom na IBAN SK41 1100 0000 0026 2101 3583 
Variabilný symbol (VS): rodné číslo dieťaťa; Poznámka platiteľa: termín kempu.

Podmienky nástupu na tábor

– Úhrada poplatku za tábor v plnej výške bankovým prevodom do 24 hodín od odoslania záväznej prihlášky
– Predlohu potvrdenia od lekára si môžete stiahnuť kliknutím sem
– Čestné prehlásenie ktoré treba doniesť s fotokópiou preukazu poistenca stiahnete tu

– Dieťa by malo mať so sebou: pohár, šiltovku, príp. tenisovú raketu.
– Čestné prehlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni dá sa vyplniť aj u nás) a prefotená kartička poistenca.Dá sa prefotiť aj u nás.

-Súhlasím s vyhotovovaním obrazových záznamov mojich a môjho dieťaťa na podujatiach, tréningoch, táboroch a súťažiach organizovaných spoločnosťou Toptenis,s.r.o, a s ich použitím v interných dokumentoch, marketingových materiáloch, sociálnych sieťach a web-stránke spoločnosti.

Storno podmienky

a) Pri zrušení účasti 5- 10 dní pred termínom nástupu na tábor -20% z ceny
b) Pri zrušení účasti menej ako 5 dní pred nástupom na tábor -50% z ceny
c) Pri zrušení účasti v deň nástupu na tábor -100% z ceny. Možnosť dohody o náhradníkovi. V odôvodnených prípadoch zachovávame individuálny prístup.
d) V prípade, že dieťa bude z táboru vylúčené kvôli zlému chovaniu, peniaze rodičom nebudú vrátené.

Objednávateľ:

(položky označené * sú povinné!)

Meno a priezvisko rodiča (zák. zástupcu):*

Presná adresa bydliska:*

Tel. číslo (uvádzať v tvare 0905/380001)*

Váš e-mail*

Kontakt na ďalšiu blízku osobu (meno, tel. číslo):*

Meno a priezvisko dieťaťa:*

Vek dieťaťa:*

Dátum narodenia:*

Rodné číslo dieťaťa:*

Kontakt na dieťa (ak má tel. číslo alebo mail, inak neuvádzať)

Úroveň tenisu dieťaťa:*

Termíny kempu:*

Ak máte záujem o jednodňový camp, zadajte prosím dátum:

Typ kempu:*

Vyhlásenie rodiča*


Trénuje dieťa v TopTenise?

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom tábore?

Koľký krát ste na dennom kempe?